MENU  

 
Peniaze :::
História peňazí :::
Funkcia peňazí :::
Dnešné peniaze :::
Rast peňazí :::

 

 
 
   DNEŠNÉ PENIAZE  
 
 

Aké sú peniaze dnes? „Dôležité“ znie odpoveď. Dnešné peniaze sa nejako extrémne nelíšia od tých, ktoré tu fungovali ešte včera.  Ak včerajškom myslíme desiatky rokov dozadu. Na Slovensku sa platí od 1.1.2009 Eurom. Stalo sa krajinou platiacou touto menou, ktorá momentálne v čase hospodárskej krízy predstavuje azda najstabilnejšiu menu na Svete. Zanikli nám slovenské koruny – SKK. Mnohí sme boli zvyknutý na ich podobu ale aj hodnotu v ktorej sa počítajú potraviny, tovar, služby. Prekvapuje ma mnoho nálepiek na predajniach, že sa „mení mena, nie cena“, ale skutočnosť je iná. Ak Kofola stála 28,50 SK, tak prečo by ju rovno nedali už za 1 €?  A nezaujíma obchodníka, že neplní heslo nálepky a dáva cenu 30,126. Ale vrátim sa k dnešným peniazom. Dnes máme peniaze v hotovosti, ale už častejšie má väčšina obyvateľov všetky peniaze na účtoch,  prístupné osobným kontaktom  s bankou, internetovým spojením skrz internet banking alebo cez výber na miestach bankomatových strojov.

Základnou komoditou dnes slúžiacou ako peniaze sú bankovky a mince vydávané krajinami a hovorí sa tomu tiež obeživo. Centrálna banka – v SR je to Národná Banka Slovenska disponuje emisným monopolom, čo je výhradné právo na tlačenie bankoviek. Ktokoľvek by sa pokúšal taktiež tlačiť bankovky, dopustil by sa trestného činu falšovania. Legislatíva ukotvuje peniaze ako legálne a jediné platidlo. Prítomnosť ďalších nepravých pokusov sa vydávať za originálne platidlo krajiny je vážnym trestným činom.

Popri takýchto klasických peňazí ale fungujú peniaze j ukryté v cenných papieroch, tlačivách,  peniaze uložené  v peňažných inštitútoch. A to sú bezhotovostné peniaze. Ide o vklad do bánk, do sporenia, investície o ktorých si ešte povieme niečo a je ich možné v podstate ihneď premeniť na štandardné peniaze v prípade potreby.

 

 

© 2009 - n-games.eu,  rosy all right reserved L222 2009