MENU  

 
Peniaze :::
História peňazí :::
Funkcia peňazí :::
Dnešné peniaze :::
Rast peňazí :::

 

 
 
   FUNKCIA PEŇAZÍ  
 
 

Najdôležitejšia funkcia peňazí je samozrejme prostriedok výmeny. Laicky povedané, prichádzate do predajne nakúpiť potraviny a za obsah vášho košíka je potrebné spraviť výmenu,  a to priamo peniazmi, ktoré vyjadrujú takzvanú hodnotu nakupovaného tovaru a v rovnakej výške platíme aj platidlom – peniazmi pri mieste zúčtovania – pokladni. Ak chce Jano predať poťah do auta za kilo fazule, nemusí hľadať človeka čo má fazuľu a hľadá poťah do auta, ale postačí využiť peniaze. A následne za peniaze je možné si kúpiť tú hľadanú fazuľu.

Peniaze a vďaka nim aj funguje hospodárstvo každej krajiny. Zásadne uľahčujú všetky kalkulácie hodnôt. Sú taktiež uchovávateľom hodnoty tovaru a udržiavateľom hodnôt. Aj keď ani toto tvrdenie nie je presné. Na peniaze sa dá preniesť mnoho statkov,  ľudskú činnosť, nehnuteľnosti..  na peniaze sa dá previesť v dnešnej dobe aj čistý vzduch, a všetko čo okolo nás je a má svoju hodnotu. Bez peňazí a ekonomických kalkulácií v peniazoch by bolo nemožné zistiť, aký je zisk, ktorý výrobný proces je výhodný, výška mzdy, stálosť cien a ich zdržanie. Bez peňazí sa teda skrátka nedá vôbec predstaviť existencia ekonomiky.

Ešte ďalšou výhodou je to, že z vášho kapitálu – financií, sa dá časť odkladať a časť použiť.  Nie je potrebné ju celú za niečo vymieňať.  Je možné navyšovať výšku peňazí – zárobkom, ďalšou výmenou (predajom) a podobne. Čast peňazí sa dá použiť, a čas uskladniť.  Aj uskladnenie má svoje výhody. Sporenie v bankách má výhody,  momentálne však počas prebiehajúcej krízi je ťažko hovoriť o peniazoch a o zárukách pri sporení. Ľudia najradšej uchovávajú hodnotu svojho majetku v peniazoch. Tie sa totž dajú rýchlo vymeniť,  bez ťažkostí použiť na kúpu  či iné použitie.

Nuž a výhoda peňazí je aj to, že čím je ich viac, prinášajú nám komfort a na to aj slúžia. Každý pracuje, aby mal zisk. Vyspelé krajiny sa vyznačujú ľuďmi, ktorí svoje peniaze vkladajú investujú do ďalších miest, spoločností. Peniaze sa vkladajú do firiem, spoločností, ktoré ich využívajú a investorom prinášajú neskôr ďalší zisk na základe zmlúv a výšky investície.

 

 

© 2009 - n-games.eu,  rosy all right reserved L222 2009